+86 15232975068
  • products

อาชีพ

การประกอบอาชีพที่ Thomas คือการได้ทำงานในบริษัทที่มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในด้านวิศวกรรมเครื่องกลกระบวนการสรรหาของเราสำหรับผู้สมัครที่ต้องการย้ายไปกับเราในอนาคตจะดำเนินการตามความต้องการของเราสำหรับตำแหน่ง

Thomas หนึ่งในบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจนี้ มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้สมัครที่มีความสามารถซึ่งจะนำพาสิ่งนี้ไปสู่อนาคตกระบวนการสรรหาจะได้รับการประเมินพร้อมกับผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจากการทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคำนึงถึงการประเมินความสามารถและทักษะทางเทคนิคที่คาดหวังของผู้สมัคร